• Rooj Samen Verbonden

  • Zondag 11 juni 2023 vindt de manifestatie 'Rooj Samen Verbonden' plaats op het kerkplein van Stramproy.

    Deze manifestatie bestaat uit 2 onderdelen: Beursplein (13:00 - 16:00 u.) en Feestplein (16:00 - 20:00 u.)

    Tijdens het Beursplein presenteren 35 van de 53 Roojer verenigingen zich om aandacht te vragen voor bestuur, ledenwerving, vrijwilligers, fondsenwerving, samen de gemeenschapszin versterken.

    Ook De Grenslaupers nemen hieraan deel. Via een stand vragen ze aandacht voor het starten met hardlopen, het sociale contact, het samen bewegen, ledenwerving.