U bent hier: Home › Vereniging › Contributie

Contributie

Basis contributie

 

Per jaar

Afdracht AU

Standaard

Wedstrijdlic.

Incl. Wedstrijdlic.

t/m 18 jaar

Pupillen

Junioren

€37,50

€37,50

€14,85

€15,65

€52,35

€53,15

€ 8,05

€14,30

€60,40

€67,45

19 t/m 23 jaar

19 t/m 20 jaar

€50,00

€16,95

€66,95

€22,85

€89,80

 

21 t/m 23 jaar

€50,00

€16,95

€66,95

€22,85

€89,80

vanaf 24 jaar

Senioren en Masters

€65,00

€16,95

€81,95

€22,85

€104,80

 

Recreanten/Overigen

€65,00

€16,95

€81,95

€22,85

€104,80

 

Administratiekosten

 

€7,50

 

 

 

 

Overschrijfkosten

 

€10,25

 

 

De volgende regelgeving is van toepassing op de contributieberekening:

  • leeftijd per 1 januari van het boekjaar is bepalend voor de contributie
  • contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd
  • contributie kan in 2 termijnen betaald worden (januari en juli)
  • afdracht AU is variabel en wordt per jaar vastgesteld.
  • kosten wedstrijdlicentie zijn variabel en worden per jaar vastgesteld
  • administratiekosten worden bij nieuwe leden eenmalig in rekening gebracht
  • overschrijvingskosten worden bij betreffende lid in rekening gebracht
  • bestaande regeling geldt voor onbepaalde tijd met een minimum van 1 jaar
  • bij start lidmaatschap ná 1 januari van een boekjaar, wordt de contributie berekend over het aantal maanden van dat boekjaar, daarbij komen dan nog administratiekosten en bijdrage Atletiekunie.

Contributie kan voldaan worden op rekeningnummer: NL09RABO0149912714 bij de Rabobank Weerterland en Cranendonck onder vermelding van naam en jaar of periode van de contributie.


Ogenblik a.u.b. ...