Nieuws van de Halve van Ell 2018

De voor-inschrijving is gesloten met een record aantal meldingen. 

Vernomen is dat er een poging wordt gedaan het parcoursrecord te verbreken. We zijn benieuwd.

Heel veel verkeersregelaars staan klaar om alles in goede banen te leiden. Als er nog mensen zijn die ook verkeer willen regelen, kunnen ze zich melden via halvemarathon@degrenslaupers.nl

De kleur van de eindherinnering van de 30e Halve van Ell is bekend.

Wat het wordt zeggen we hier zeker nog niet. Laat je verrassen.

Zondag de 25e om 10:30 u. de start op ongeveer 250 m van de inschrijflocatie af nabij de brug over de A2 in Ell.

Er is dan voor korte tijd een verkeersmaatregel van kracht.

Parkeren kan en mag alleen op de daarvoor aangewezen plekken, bij de dierenartsenpraktijk en aan het eind van de Houtingenstraat. 

Wil je er nog bij zijn? Wees dan zondag op tijd in Ell, schrijf dan nog gauw in en zorg dat je deze vernieuwde editie hardlopend aflegt.

meer info op deze website onder evenementen.