• Contributie per 1 januari 2022

  Basis contributie

   

  Per jaar

  Afdracht AU

  Standaard

  Wedstrijdlic.

  Incl. Wedstrijdlic.

  t/m 18 jaar

  Pupillen

  Junioren

  €37,50

  €37,50

  €16,25

  €17,15

  €53,75

  €54,65

  € 8,80

  €15,65

  €62,55

  €70,30

  19 t/m 23 jaar

  19 t/m 20 jaar

  €50,00

  €18,55

  €68,55

  €25,05

  €93,60

   

  21 t/m 23 jaar

  €50,00

  €18,55

  €68,55

  €25,05

  €93,60

  vanaf 24 jaar

  Senioren en Masters

  €65,00

  €18,55

  €83,55

  €25,05

  €108,60

   

  Recreanten/Overigen

  €65,00

  €18,55

   

  €83,55

  €25,05

  €108,60

   

  Administratiekosten

   

  €8,20

       
   

  Overschrijfkosten

   

  €11,20

       
 • Afspraken

  De volgende regelgeving is van toepassing op de contributieberekening:

  • leeftijd per 1 januari van het boekjaar is bepalend voor de contributie
  • contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd
  • contributie kan in 2 termijnen betaald worden (januari en juli)
  • afdracht AU is variabel en wordt per jaar vastgesteld.
  • kosten wedstrijdlicentie zijn variabel en worden per jaar vastgesteld
  • administratiekosten worden bij nieuwe leden eenmalig in rekening gebracht
  • overschrijvingskosten worden bij betreffende lid in rekening gebracht
  • bestaande regeling geldt voor onbepaalde tijd met een minimum van 1 jaar
  • bij start lidmaatschap ná 1 januari van een boekjaar, wordt de contributie berekend over het aantal maanden van dat boekjaar, daarbij komen dan nog administratiekosten en bijdrage Atletiekunie.
  • Deze afspraken worden in de algemene ledenvergadering vastgesteld (indien nodig). Mogen dus niet zomaar gewijzigd worden, alleen als de ALV besluiten hierin heeft genomen.

  Contributie kan voldaan worden op rekeningnummer: NL09RABO0149912714 bij de Rabobank Weerterland en Cranendonck onder vermelding van naam en jaar of periode van de contributie