• Contributie per 1 januari 2023

  Basis contributie

   

  Per jaar

  Afdracht AU

  Standaard

  Wedstrijdlic.

  Incl. Wedstrijdlic.

  t/m 18 jaar

  Pupillen

  Junioren

  €57,50

  €57,50

  €16,45

  €17,35

  €73,95

  €74,85

  € 8,90

  €15,85

  €82,85

  €90,70

  19 t/m 23 jaar

  19 t/m 20 jaar

  €70,00

  €17,35

  €87,35

  €15,85

  €103,20

   

  21 t/m 23 jaar

  €70,00

  €18,80

  €88,80

  €25,35

  €114,15

  vanaf 24 jaar

  Senioren en Masters

  €85,00

  €18,80

  €103,80

  €25,35

  €129,15

   

  Recreanten/Overigen

  €85,00

  €18,80 

  €103,80

  €25,35

  €129,15

   

  Administratiekosten

   

  €8,30

  €5,00

  (sportlink ed)

       
   

  Overschrijfkosten

   

  €11,35

       
 • Afspraken

  De volgende regelgeving is van toepassing op de contributieberekening:

  • leeftijd per 1 januari van het boekjaar is bepalend voor de contributie
  • contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd
  • contributie kan in 2 termijnen betaald worden (januari en juli)
  • afdracht AU is variabel en wordt per jaar vastgesteld.
  • kosten wedstrijdlicentie zijn variabel en worden per jaar vastgesteld
  • administratiekosten worden bij nieuwe leden eenmalig in rekening gebracht
  • overschrijvingskosten worden bij betreffende lid in rekening gebracht
  • bestaande regeling geldt voor onbepaalde tijd met een minimum van 1 jaar
  • bij start lidmaatschap ná 1 januari van een boekjaar, wordt de contributie berekend over het aantal maanden van dat boekjaar, daarbij komen dan nog administratiekosten en bijdrage Atletiekunie.
  • Deze afspraken worden in de algemene ledenvergadering vastgesteld (indien nodig). Mogen dus niet zomaar gewijzigd worden, alleen als de ALV besluiten hierin heeft genomen.

  Contributie kan voldaan worden op rekeningnummer: NL09RABO0149912714 bij de Rabobank Weerterland en Cranendonck onder vermelding van naam en jaar of periode van de contributie