Contributie

Basis contributie

 

Per jaar

Afdracht AU

Standaard

Wedstrijdlic.

Incl. Wedstrijdlic.

t/m 18 jaar

Pupillen

Junioren

€37,50

€37,50

€15,05

€15,90

€52,55

€53,40

€ 8,15

€14,50

€60,70

€67,90

19 t/m 23 jaar

19 t/m 20 jaar

€50,00

€17,20

€67,20

€23,20

€90,40

 

21 t/m 23 jaar

€50,00

€17,20

€67,20

€23,20

€90,40

vanaf 24 jaar

Senioren en Masters

€65,00

€17,20

€82,20

€23,20

€105,40

 

Recreanten/Overigen

€65,00

€17,20

€82,20

€23,20

€105,40

 

Administratiekosten

 

€7,60

   
 

Overschrijfkosten

 

€10,40

   

De volgende regelgeving is van toepassing op de contributieberekening:

  • leeftijd per 1 januari van het boekjaar is bepalend voor de contributie
  • contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd
  • contributie kan in 2 termijnen betaald worden (januari en juli)
  • afdracht AU is variabel en wordt per jaar vastgesteld.
  • kosten wedstrijdlicentie zijn variabel en worden per jaar vastgesteld
  • administratiekosten worden bij nieuwe leden eenmalig in rekening gebracht
  • overschrijvingskosten worden bij betreffende lid in rekening gebracht
  • bestaande regeling geldt voor onbepaalde tijd met een minimum van 1 jaar
  • bij start lidmaatschap ná 1 januari van een boekjaar, wordt de contributie berekend over het aantal maanden van dat boekjaar, daarbij komen dan nog administratiekosten en bijdrage Atletiekunie.

Contributie kan voldaan worden op rekeningnummer: NL09RABO0149912714 bij de Rabobank Weerterland en Cranendonck onder vermelding van naam en jaar of periode van de contributie